Wat betekent een blauwe steen bij een kolk?

Geplaatst op maandag 20 juli 2020

Kolken of goten met een blauwe steen geven aan dat al het regenwater wat via de straat in deze kolken opgevangen wordt, afgevoerd wordt naar een watergang of wadi in de buurt. Het is daarom belangrijk dat u geen sop, olie, afval of verfresten in de putten met blauwe stenen gooit. Ook uw auto mag u niet op straat of op uw inrit wassen. Alles wat in de regenwaterriolering terecht komt gaat namelijk direct naar het oppervlakte water bij u in de buurt.

Waarom doen wij dit?

Uit onderzoek blijkt dat het klimaat sneller verandert dan dat we dachten. Het wordt warmer, droger en regenbuien worden extremer. De gevolgen hiervan zien we niet alleen meer op het nieuws, maar merken we ook in onze eigen leefomgeving. Daarom werken wij hard aan het klimaatbestendig maken van de gemeente.

Droge voeten

Watergangen (o.a. sloten), vijvers en wadi’s zijn van groot belang voor het bergen (opslaan) van regenwater. Ook worden watergangen gebruikt voor aan- en afvoer van regenwater. We hebben voldoende ruimte voor wateropslag om te zorgen voor droge voeten bij hevige regenval.

Regenwater schoonhouden

In sommige wijken kan regenwater en vuilwater (wc, douche en keuken) apart worden afgevoerd. Dat noemen we een gescheiden afvoer. Regenwater hoeft niet schoon gemaakt te worden en kan direct afgevoerd worden naar een watergang, vijver of wadi in de buurt.

Belangrijke redenen om water gescheiden af te voeren zijn:

  • Bij hevige regenval stroomt het water niet samen met vuilwater in het riool, hierdoor wordt het vuilwaterriool niet overbelast;
  • Regenwater is schoon, dat willen we graag zo houden! In het riool wordt het  water vermengd met afvalwater en wordt het naar de rioolzuivering gepompt. Er gaat dan onnodig (schoon) water naar de zuivering, dit kost veel geld en energie.

Meer nieuws