Heeft u interesse in gemeentelijk beleid sociaal domein?

Geplaatst op woensdag 24 juni 2020

Participatieraad Maasdriel zoekt nieuwe leden!

Als participatieraad Maasdriel hebben wij de taak om het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren. Dit doen wij over alle zaken die van belang zijn voor inwoners zoals beschreven in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet.

Vanaf januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van deze drie wetten. Als adviesraad kunnen wij verbinding leggen tussen de diverse wetten en de praktische uitvoering hiervan binnen onze gemeente. Door te fungeren als intermediair tussen het te voeren beleid vanuit de gemeente en wensen en verwachtingen vanuit onze inwoners.

De participatieraad bestaat op dit moment uit 5 leden. Wij vergaderen ongeveer vier tot zes keer per jaar. Graag breiden wij ons ledental uit met inwoners en kennisdragers/ervaringsdeskundigen uit de verschillende dorpen van onze gemeente. Wij zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter en leden met ervaring op het gebied van o.a. GGZ, verstandelijke gehandicaptenzorg, jeugd- en jongerenwerk, re-integratie en schuldhulpverlening.

Heeft u:

  • Ervaring of affiniteit met een van de doelgroepen van de Wmo/Jeugdwet/Participatiewet?
  • Veel contacten met de mensen in uw omgeving?
  • Een goede antenne om signalen uit de samenleving op te pakken?

Herkent u zich hierin? Dan zijn wij op zoek naar u!

Wij bieden:

  • Een uitdagende rol in tijden met veel ontwikkelingen in het sociaal domein;
  • Een vrijwilligersvergoeding;
  • Ruimte om de stem van u en uw omgeving kenbaar te maken.

Reageren

  • Woont u in Maasdriel en bent u ge├»nteresseerd in het werk van de participatieraad? Maak dan uw belangstelling kenbaar bij Participatieraad Maasdriel.
  • Dit kan door een sollicitatiebrief te sturen naar voorzitter Thea van Doornmalen via participatieraad@maasdriel.nl onder vermelding van: Sollicitatie lid participatieraad Maasdriel.
  • De participatieraad neemt z.s.m. contact met u op.

Meer nieuws