Georganiseerd buiten sporten vanaf 29 april deels mogelijk

Geplaatst op woensdag 29 april 2020

Vanaf 29 april is er in de aanpak van het coronavirus meer ruimte voor kinderen en jongeren om onder begeleiding samen buiten te sporten. Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar oud geldt dat zij daarbij wel 1,5 meter afstand tussen elkaar moeten houden. Officiële wedstrijden en competities blijven verboden. En nog steeds geldt dat iemand met verkoudheidsklachten thuis moet blijven. 

Voorbereidingen

Sportverenigingen treffen op dit moment voorbereidingen om de trainingen voor de jeugd op aangepaste wijze weer te hervatten. Verenigingen moeten bijvoorbeeld denken aan de hygiënemaatregelen, tijdsschema’s om aankomst en vertrek te spreiden, het sluiten van kantine en kleedkamers en het aanwijzen van een aanspreekpunt voor corona gerelateerde zaken.

Alleen als verenigingen zich aan de richtlijnen van de Rijksoverheid houden mogen zij weer aan de slag. De gemeente en de buurtsportcoaches van Welzijn Bommelerwaard helpen hen hierbij. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen om mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Samen met de verenigingen wordt gekeken hoe zij daar invulling aan kunnen geven. 

Aanmeldformulier sportaanbod jeugd

Binnensport vereniging en aanbieders zonder buitenlocatie met de wens om sportactiviteiten in de buitenruimte aan te bieden, zijn verplicht om het aanmeldformulier sportaanbod jeugd Maasdriel (PDF, 56.9 kB) in te vullen en retour te sturen naar de gemeente Maasdriel via j.huibers@maasdriel.nl. De gemeente beoordeelt de aanvraag en geeft indien voldaan wordt aan de gestelde criteria toestemming voor de uitvoering van de sportactiviteiten op de afgesproken locatie en tijd. 

Buitensportverenigingen of aanbieders met eigen sportaccommodatie wordt gevraagd het aanmeldformulier sportaanbod jeugd Maasdriel ook in te vullen en te retourneren naar de gemeente. Zij hoeven niet te wachten met de uitvoering van sportactiviteiten op expliciete goedkeuring van de gemeente. De gemeente gaat ervan uit dat zij zich houden aan de gestelde richtlijnen en afspraken.

Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd

NOC*NSF heeft samen met de sportbonden en de Vereniging Sport en Gemeenten een sportprotocol ontwikkeld om gemeenten en verenigingen handvatten en aandachtspunten te geven voor het uitwerken van de plannen om weer (gedeeltelijk) buiten te kunnen gaan sporten. Ook zijn er op de website van NOC*NSF diverse posters met informatie en richtlijnen voor bestuurders, trainers, ouders en sporters beschikbaar. En kunnen clubs en sportaanbieders beeldmateriaal downloaden om hun sportaccommodatie ‘coronaproof’ te maken.

Spelregels Gelderland-Zuid

De 14 burgemeesters in Gelderland-Zuid formuleerden heldere spelregels voor het sporten voor de jeugd in onze regio (PDF, 63.7 kB). De bepalingen uit de noodverordening gaven ruimte voor interpretatieverschil en dat leidde tot onduidelijkheid voor sportaanbieders. De spelregels in Gelderland-Zuid zijn voor de 14 gemeenten in onze veiligheidsregio op hoofdlijnen gelijk. De verschillen kunnen ontstaan bij het aanwijzen van een geschikte buitenlocatie, waarbij rekening wordt gehouden tussen stedelijke en ruimtelijke gebieden.

Noodverordening

De nieuwe noodverordening van 28 april (PDF, 169.8 kB) maakt georganiseerde buitensport- en spel voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar weer gedeeltelijk mogelijk.

Meer informatie voor sportverenigingen

  • Voor vragen over de organisatie van trainingen, het betrekken van niet-leden, het gebruik maken van de buitenruimte en andere praktische zaken kunt u contact opnemen met de buurtsportcoach die actief is in de gemeente Maasdriel: Bram van Geffen. Hij is bereikbaar via 06-10275581 of bvangeffen@welzijnbommelerwaard.nl.
  • Voor vragen over het handhaven van de noodverordening, het treffen van maatregelen zoals het plaatsen van dranghekken en andere zaken waar de gemeente u bij kan helpen, kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0418 of info@maasdriel.nl.

Meer nieuws