Tien inwoners gemeente Maasdriel koninklijk onderscheiden

Geplaatst op vrijdag 24 april 2020

In de gemeente Maasdriel zijn vrijdag 24 april tien inwoners koninklijk onderscheiden. De jaarlijkse lintjesregen verliep dit jaar anders dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met de maatregelen die gelden in de aanpak van het coronavirus. Burgemeester Van Kooten verraste de te decoreren inwoners vrijdagochtend met een telefoontje om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Decorandi

Deze tien inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

  • Mevrouw M.A.N. (Riet) van Heel - Janssen
  • Mevrouw J.C.M. (Lotty) Steenhuizen-van der Knaap
  • Mevrouw H.A.M. (Henriëtte) van Namen - van Eeuwijk
  • Mevrouw C.T.F. (Carola) van Kessel - Visser
  • De heer M.C.A. (Riny) Maas
  • De heer C.J.M. (Corné) Duivenvoorden
  • De heer A.H.M. (Tonny) van Lent
  • De heer W.J.A.M. (Willem) Klavers
  • De heer W.J. (Wim) van Erp
  • De heer G. (Gerard) Kok

Uitreiking op een later moment

Het opspelden van de versierselen gebeurt op een later moment. De Kanselarij der Nederlandse Orden stelt één landelijke datum vast waarop deze feestelijke gebeurtenis alsnog plaats kan vinden in het bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden.

Meer nieuws