Eerste digitale bijeenkomst Regionale Energie Strategie

Geplaatst op donderdag 23 april 2020

Om te komen tot een duurzame energievoorziening werkt Maasdriel samen met de gemeenten in Regio Rivierenland aan een Regionale Energie Strategie (RES). We staan als regio voor een grote gezamenlijke opgave. Er is een plan gemaakt waarin staat dat er in de komende jaren in ieder geval 42 windmolens, waarvan 25 dit jaar, en 176 hectare zonneveld worden gerealiseerd.

Maasdriel neemt als onderdeel van de regio een deel van deze opgave op zich
Wij gaan aan de slag met 3 windmolens in burgerwindpark A2-Lage Rooijen bij Hoenzadriel. De ruimtelijke procedure om het bestemmingsplan hiervoor aan te passen en de daarbij horende  vergunningaanvraag worden op dit moment voorbereid. Zodra deze stukken klaar zijn worden ze ter inzage gelegd zodat u hierop kunt reageren.

Digitale bijeenkomst terugkoppeling ruimteateliers
Voor het opstellen van de RES werden in alle gemeenten van de regio eind vorig jaar lokale ruimteateliers georganiseerd. Inwoners, raadsleden en andere lokale belanghebbenden konden tijdens bijeenkomsten samen praten over de landschappelijke inpassing van zonnevelden en windmolens in Maasdriel. Dit voorjaar stonden fysieke bijeenkomsten gepland om een terugkoppeling te geven van de informatie die Maasdriel en de regio hebben opgehaald en verwerkt. Deze bijeenkomsten zijn i.v.m. de coronacrisis niet doorgegaan. Daarom vond in Maasdriel op 21 april de eerste digitale terugkoppeling plaats. Deelnemers konden luisteren naar een toelichting. Vervolgens werd hen gevraagd welke aandachtspunten zij belangrijk vinden om de komende tijd nader uit te werken.

Aandacht voor zon op daken en langs infrastructuur
Als aandachtspunt kwam vooral de focus op ‘zon op daken’ naar voren, bijvoorbeeld zonnepanelen boven grote parkeerplaatsen, met de nadruk hier rekening mee te houden bij nieuwe ontwikkelingen. Ook moeten de mogelijkheden voor zon en wind vooral bij en in de directe omgeving van de A2 en de Van Heemstraweg onderzocht worden. Daarnaast kwamen voor- en tegenstanders van het initiatief burgerwindpark A2-Lage Rooijen aan het woord.

Wij gaan aan de slag met de input van de digitale bijeenkomst
Voor dit jaar staat in ieder geval het opstellen van een visie voor zon en windenergie op het programma. Wilt u hierover meedenken? Stuur dan een mailtje naar info@maasdriel.nl onder vermelding van ‘meedenken zon en wind’.

Meer nieuws