Lintjesregen: dit jaar een beetje anders

Geplaatst op maandag 20 april 2020

De jaarlijkse lintjesregen gaat wel door, maar in een andere vorm dan normaal. Dit heeft te maken met de maatregelen die nu gelden in de aanpak van het coronavirus. Burgemeester Van Kooten neemt in de ochtend van vrijdag 24 april persoonlijk contact op met de te decoreren inwoners. Hij zal hen telefonisch vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.

Uitreiking op later moment

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kan vinden, zal er gezocht worden naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus. De Kanselarij der Nederlandse Orden stelt die datum landelijk vast.

Meer nieuws