Pacht/huur 2020

Geplaatst op dinsdag 24 maart 2020

De gemeente verpacht/verhuurt een aantal percelen. De biedingen verlopen i.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus anders dan u van ons gewend bent.

De gemeente Maasdriel verpacht / verhuurt percelen in Kerkdriel-Noord

Alle percelen liggen in de hoek Kloosterstraat / Hoorzik / Veersteeg.

  • Een perceel bouwland, gelegen aan de Kloosterstraat, kadastraal bekend MDL01 N 1407 ( 1.018 ha.);
  • Percelen bouwland, gelegen aan de Kloosterstraat, kadastraal bekend MDL01 N 3234 (9.35 a.), N2349
  • (59.10 a.), N 2350 (17.50 a.) en N 3293 (1.30.90 ha.); In de percelen N2349, 2350 en 3293 liggen obstakels. Voor meer informatie wordt verwezen naar de tekening hieronder;
  • Percelen gras- / weiland, kadastraal bekend MDL01 N 1522 (2.05 a.), N 1523 (54.6 a.) en N 1524 (4.25 a.) zijn gelegen achter Hoorzik 30 en bereikbaar via perceel N 216 dat voorzien is  van een verharding;
  • Een perceel grond gelegen aan de Hoorzik, kadastraal bekend, N 1525 (1.1 a.), N 1526 (1.1 a.) en N 1527 (50 a.);

Bij verpachting zijn de kosten van de grondkamer voor rekening van de pachter. Het tijdvak van de pacht is t/m 15 november 2020. Betaling van de pachtvergoeding, in 1 termijn, op 1 juli 2020.

Specificatie N 2350 en N 3293.

De gemeente Maasdriel verpacht percelen aan de Onderwaard in Ammerzoden

De percelen liggen in de hoek Bernseweg / Onderwaard / Wellsedijk.

  • Percelen bouwland, kadastraal bekend AMZ00 M 360 ( 1.61.20 ha.) en M 1240 (242.60 ha.).

Bij verpachting zijn de kosten van de grondkamer voor rekening van de pachter. Het tijdvak van de pacht is t/m 31 december 2020. Betaling van de pachtvergoeding, in 1 termijn, op 1 juli 2020.

De gemeente Maasdriel verhuurt in een perceel in het verlengde van De Steeg in Alem

Het perceel ligt  tussen De Steeg en de Sint Odradastraat.

  • Een perceel grasland, kadastraal bekend MDL01 L 319 ( + 53.00 a.);
  • Het ijzeren hek dat op dit ogenblijk aanwezig is eigendom van een voormalig huurder.

Het tijdvak van de huur is t/m 31 december 2020. Betaling van de huurvergoeding, in 1 termijn, op 1 juli 2020.

Heeft u interesse?

Stuur dan voor vrijdag 10 april 2020 een mail naar Johan Verharen via j.verharen@maasdriel.nl. U krijgt dan de kennisgeving van de te verpachten/verhuren gronden via de mail.

Uitbrengen biedingen via mail

Vanwege de maatregelen i.v.m. het coronavirus organiseren we deze keer geen bijeenkomst. Biedingen kunnen tot donderdag 30 april 10:30 uur uitgebracht worden via info@maasdriel.nl t.a.v. Johan Verharen. Uw inschrijving wordt dan geregistreerd in ons systeem waar alle ingekomen post wordt vastgelegd. In uw mail vermeldt u de locatie, perceelnummer(s) en het totaal te betalen bedrag in euro’s. Onder voorbehoud van goedkeuring door het college worden de grond(en)  gegund aan de hoogste inschrijver van het perceel (of de percelen).

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Johan Verharen via 14 0418 of info@maasdriel.nl

Meer nieuws