Uitnodiging informatiemarkt burgerwindpark A2 Lage Rooijen

Geplaatst op donderdag 27 februari 2020

Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust nemen u graag mee in hun plannen

Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust slaan de handen ineen voor de ontwikkeling van een windpark, bestaande uit 3 windmolens, in de gemeente Maasdriel. Het beoogde windpark komt in de buurt van de A2 dichtbij afrit Kerkdriel. Op 23 maart en 1 april organiseren de initiatiefnemers een informatiemarkt. Daar vertellen zij geïnteresseerden meer over het windmolenpark, de planning en procedure, technische aspecten, (financiële) voordelen en hoe de omgeving wordt betrokken. Ook kunt u al uw vragen stellen over het project en uw bezwaren, wensen en belangen kenbaar maken aan de initiatiefnemers.

Uitnodiging informatie- en dialoogbijeenkomsten

Datum: 23 maart 2020
Tijd: tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u binnenlopen
Locatie: Dorpshuis De Boxhof (Voorstraat 71, Velddriel)

Ook vanuit Empel en de wijk Maaspoort (gemeente ’s-Hertogenbosch) zullen de toekomstige windmolens zichtbaar zijn. Daarom organiseren de initiatiefnemers een tweede informatiebijeenkomst in 's-Hertogenbosch.

Datum: 1 april 2020
Tijd: tussen 17.00 uur en 20.30 uur kunt u binnenlopen
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Schans (Troelstradreef 160, ’s-Hertogenbosch)

Burgerwindpark

Coöperatie Bommelerwaar is voor 50% eigenaar van het burgerwindpark. Daardoor heeft juist de omgeving (financieel) voordeel van het windpark. Naast het verduurzamen van het gebied, vloeit ook een deel van de winst terug naar de omgeving. Tijdens de bijeenkomst kunt u zich laten informeren over welke voordelen het burgerwindpark voor u kan hebben. Ook is er een klankbordgroep in oprichting, die de verschillende belangen vertegenwoordigt. U kunt zich aanmelden voor de klankbordgroep tijdens de informatiebijeenkomst. 

Duurzame energie

Wereldwijd hebben we afgesproken om minder CO2 uit te stoten om opwarming van de aarde tegen te gaan. De Nederlandse overheid wil daarom in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, in 2050 moet Nederland helemaal CO2 neutraal zijn. In de regio Rivierenland hebben verschillende partijen met elkaar afgesproken hoe zij bij gaan dragen aan het bereiken van de doelstelling. Deze afspraken worden vastgelegd in een Regionale Energiestrategie. Het opwekken van duurzame energie, zoals wind of zonne-energie, is een van deze afspraken. De hoeveelheid stroom die straks door het burgerwindpark A2 Lage Rooijen wordt opgewekt is gelijk aan het huidige stroomverbruik van 70% van alle huishoudens in de gemeente Maasdriel.

Bestemmingsplan

De gemeente is van plan een bestemmingsplan voor te bereiden voor een burgerwindpark voor het gebied A2-Lage Rooijen te Hoenzadriel. Dit bestemmingsplan zal worden voorbereid op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw). Een kaart van het plangebied ligt tot en met 6 maart 2020 tijdens openingstijden voor iedereen ter inzage op het gemeentehuis in Kerkdriel. Het is niet mogelijk om over het voornemen om een bestemmingsplan voor te bereiden zienswijzen in te dienen. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over het burgerwindpark? Neem contact op met Coöperatie Bommelerwaar en Green Trust via info@windparklagerooijen.nl of kijk op www.windparklagerooijen.nl. Heeft u vragen aan de gemeente over dit project? Stel ze aan Frenkel Beerens via info@maasdriel.nl of bel met 06 24 60 26 17

Meer nieuws