Inloopbijeenkomsten ter afsluiting van eerste fase omgevingsvisie

Geplaatst op donderdag 27 februari 2020

De afgelopen weken dachten inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en partners op verschillende manieren mee over de toekomst van hun leefomgeving. We voerden tijdens een actieweek straatgesprekken in de verschillende dorpen en wijken en ontvingen honderden reacties via de ansichtkaartenactie, de fotowedstrijd en het digitale platform www.toekomstbommelerwaard.nl. Als afsluiting van deze eerste fase waarin inbreng voor de omgevingsvisie Bommelerwaard wordt opgehaald, organiseren we een inloopbijeenkomst voor inwoners en ondernemers op 16 maart in dorpshuis Gelre’s End in Hedel en een bijeenkomst voor ketenpartners.

Inloopbijeenkomsten

Inwoners en ondernemers kunnen tijdens de inloopbijeenkomst, net als bij de straatgesprekken en op het online platform, uitleg krijgen over de omgevingsvisie. Ook kunt u tijdens de avond met ons in gesprek over thema’s als wonen, voorzieningen, leefbaarheid, welzijn, gezondheid, landbouw, economie, toerisme, klimaat, duurzaamheid en landschap. De bijeenkomst is vrij toegankelijk, aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom op:
Datum: 16 maart 2020
Tijd: 19.30 – 21.30 uur  (gezamenlijke start om 19.30 uur, later binnenlopen is ook mogelijk)
Locatie: Dorpshuis Gelre’s End (Molendijk 1, Hedel)

We organiseren een aparte bijeenkomst voor ketenpartners, waaronder het waterschap, de provincie, drinkwaterbedrijven, woningcorporaties, land en tuinbouworganisaties, welzijnsorganisaties en natuur- en landschapsverenigingen. Deze partijen krijgen van ons een uitnodiging.

Hoe daarna verder?

De opbrengsten uit de eerste fase leveren een beeld op van de toekomst van de Bommelerwaard. We gaan met dit beeld in de tweede fase weer terug naar u met meet-ups. Daar komt een omgevingsvisie uit voort, die naar verwachting eind 2020 in concept klaar is. Daarna stellen de gemeenteraden de visie vast.

Meer weten over de omgevingsvisie en de Omgevingswet?

Kijk op onze pagina over de Omgevingswet.

Meer nieuws