Gemeente Maasdriel heeft kwaliteit en veiligheid van reisdocumenten en persoonsgegevens op orde

Geplaatst op dinsdag 18 februari 2020

Gemeente Maasdriel heeft de kwaliteit en de veiligheid van het uitgifteproces van reisdocumenten en de inrichting, werking en beveiliging van de persoonsgegevens van hun inwoners op orde. Dat blijkt uit de zelfevaluatie die jaarlijks wordt uitgevoerd. Op het onderdeel reisdocumenten is een score van 96,6% gehaald en op het onderdeel Basisregistratie Personen (BRP) 94,3%.

Reisdocumenten

Het onderdeel reisdocumenten gaat bijvoorbeeld over de fysieke beveiliging en de uitgifte vanĀ  documenten.

Basisregistratie Personen

Het tweede onderdeel gaat over de gegevens van inwoners van de gemeente. In de BRP staan onder andere gegevens over naam, adres, geboorte, verhuizing, huwelijk en kinderen. Een goede score krijgt een gemeente als de voorschriften uit de Wet Basisregistratie Personen (WBP) worden nageleefd. Het is belangrijk dat medewerkers discreet en integer omgaan met de gegevens van inwoners en dat deze gegevens goed zijn beveiligd, zodat er geen onrechtmatig gebruik van wordt gemaakt.

Zelfevaluatie

Sinds 2014 evalueren gemeenten zelf, met behulp van een vragenlijst, hun score voor de processen in informatiebeveiliging van reisdocumenten en persoonsgegevens. Dat heet de zelfevaluatie. De zelfevaluatie levert een rapport op dat niet alleen aangeeft wat er goed gaat, maar geeft ook verbeterpunten aan. Die verbeterpunten worden ieder jaar opgepakt om het komende jaar weer een betere score neer te zetten. Gemeenten sturen hun evaluatierapport naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Elk jaar checken zij steekproefsgewijs 35 gemeenten.

Meer nieuws