De raadscommissies vergaderen

Geplaatst op maandag 27 januari 2020

Op dinsdag 4 februari vergadert de commissie S&F vanaf 19.30 uur.
Een greep uit de onderwerpen:

  • Voorstellen Jeugdgemeenteraad
  • Inzameling incontinentiemateriaal
  • Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel 2020
  • Plan van aanpak regionaal economisch ambitiedocument 2020-2024
  • Zienswijze meerjarenstrategie GGD-Gelderland Zuid 2020-2024
  • Zienswijze meerjarenbeleidsplan 2020-2023 Werkzaak Rivierenland
  • Suppletieverzoek gemeentefonds voor kosten opsporen en ruime conventionele explosieven

Op woensdag 5 februari vergadert de commissie Ruimte vanaf 19.30 uur.
Een greep uit de onderwerpen:

  • Update informatie over project De Zandmeren
  • Beelkwaliteitsplan Heerewaarden

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?

Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws