Prestatieafspraken 2020

Geplaatst op dinsdag 17 december 2019

Maandag 16 december 2019 zijn de Prestatieafspraken 2020 ondertekend. Deze afspraken vormen de leidraad voor de samenwerking tussen de gemeente Zaltbommel, de gemeente Maasdriel, woningstichting De Kernen, Bewonersraad De Kernen, woningcorporatie Woonlinie, woningstichting Maasdriel en Huurdersvereniging Bommelerwaard.

Voldoende sociale huurwoningen

Het belangrijkste onderwerp van de prestatieafspraken is de realisatie van voldoende sociale huurwoningen. Dit is voor de inwoners die op zoek zijn naar een passende sociale huurwoning van belang. Daarbij hebben we ook afgesproken dat we komend jaar goed gaan kijken waar welke woningen gebouwd moeten worden om er voor te zorgen dat de wachttijden om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen niet te veel oplopen. Daarnaast hebben we afgesproken dat de corporatie een deel van de vrijkomende woningen inzet voor het huisvesten van bijzondere doelgroepen. We houden daarbij goed in het oog dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor regulier woningzoekenden.

Klimaatakkoord en leefbaarheid verbeteren

In de Prestatieafspraken staat dat we gezamenlijk optrekken om de maatregelen van het klimaatakkoord uit te voeren en het streven om in 2050 CO2 neutraal te zijn in de Bommelerwaard. Daarbij zetten we ook in op een bewustwordingscampagne voor onze inwoners om het energieverbruik te verminderen. Samen met de corporaties zetten de gemeenten zich ieder op hun eigen manier in om de leefbaarheid in buurten en wijken te behouden en verbeteren. Doel hiervan is dat de inwoners een goed woon- en leefklimaat hebben en houden.

Wonen, zorg en welzijn

Tenslotte hebben de gemeenten en de corporaties afspraken gemaakt over aspecten van wonen, zorg en welzijn. Dit gaat van het vernieuwen van het Wmo-convenant tussen corporaties en gemeenten tot de afspraken over de samenwerking om de juiste ondersteuning en begeleiding aan bewoners te kunnen geven.

Meer nieuws