De gemeenteraad vergadert 12 december

Geplaatst op maandag 2 december 2019

Op donderdag 12 december vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur.

Onderwerpen zijn o.a.:

  • Vaststellen diverse verordeningen (belasting, maatschappelijke ondersteuning en peutertoeslag, decoraties: jeugdlintje)
  • Nakomen vonnis schadestaatprocedure
  • Bestemmingsplan Heerewaarden, voormalige dorpshuis- en schoollocatie
  • Bestemmingsplan Provincialeweg tussen 58 en 61a Velddriel
  • Uitgangspunten Omgevingsvisie Bommelerwaard (Maasdriel)
  • Begraafplaats Hedel
  • Uitgangspunten Regionale Energie Strategie
  • Doorontwikkeling Gelre’s end, maar niet in te richten als Zwemplas
  • Kadernota van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
  • Zienswijze op kadernota 2021 GGD-Gelderland-zuid

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet? Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws