De raadscommissies vergaderen

Geplaatst op maandag 18 november 2019

Op dinsdag 26 november vergadert de commissie S&F vanaf 19.00 uur (gewijzigd aanvangstijdstip)

Een greep uit de onderwerpen:

 • Belastingverordeningen 2020
 • Verordening Maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2020
 • Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2020 en verder
 • Wijziging verordening Peutertoeslag

Op woensdag 27 vergadert de commissie Ruimte vanaf 19.00 uur. (gewijzigd aanvangstijdstip)
Er wordt rekening gehouden met uitloop van de vergadering.
De vergadering wordt dan voortgezet op donderdag 28 november, 19.30 uur

Een greep uit de onderwerpen:

 • Bestemmingsplan Heerewaarden herziening 2019, voormalig dorpshuis- en schoollocatie
 • Bestemmingsplan Provinciale weg tussen 58 en 61a Velddriel
 • Woningbouwproject Kerkdriel_noord fase 2 Paddenstoelenbuurt
 • Uitgangspunten omgevingsvisie Bommelerwaard (Maasdriel)
 • Begraafplaats Hedel
 • Uitgangspunten Regionale Energie Strategie
 • Doorontwikkeling Gelre’s End


Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via intranet?

Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws