De Bommelerwaard zoekt Sportformateur

Geplaatst op dinsdag 12 november 2019

Bommelerwaard zoekt Sportformateur

Sportminister Bruno Bruins sloot in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord. Het hoofddoel is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In het Sportakkoord formuleerden ze zes ambities om de komende jaren voortgang mee te boeken. De ambities zijn:

 • inclusief sporten & bewegen
 • duurzame sportinfrastructuur
 • vitale sport- en beweegaanbieders
 • positieve sportcultuur
 • vaardig in bewegen
 • ‘topsport die inspireert’

Lokaal sport- en beweegakkoord Bommelerwaard

Om deze ambities te realiseren geven de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel graag gehoor aan de oproep van de Minister. Met de sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op Bommelerwaards niveau gaan ze tot uitvoering over. De gemeenten willen een lokaal sportakkoord op- en vaststellen waarin partijen afspraken maken over hoe zij met elkaar de ambities bereiken. Voor de totstandkoming van dit lokale akkoord zoeken de gemeenten een gezamenlijke zogeheten ‘sportformateur’. In het profiel sportformateur (PDF, 206.2 kB)  leest u waar een sportformateur aan moet voldoen.

De oplevering van het lokale sport- en beweegakkoord is uiterlijk 8 april.

Taken sportformateur

In het plan van aanpak van de sportformateur moet in ieder geval aandacht worden besteed aan welke partijen hij/zij op welke manier gaat betrekken bij de totstandkoming van het akkoord. Voor de totstandkoming van het lokaal akkoord wordt informatie opgehaald bij de verschillende stakeholders die in de Bommelerwaard een rol spelen in de sport.

Ook is de sportformateur verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan van aanpak. Het eindproduct dat de sportformateur oplevert is een lokaal sport- en beweegakkoord dat draagvlak heeft bij de verschillende stakeholders op het gebied van sport en bewegen in de Bommelerwaard.  Het bevat haalbare en concrete oplossingen en ideeën op minimaal 3 van de meegegeven ambities.
Ook geeft de kandidaat In het plan van aanpak aan tegen welke financiële vergoeding hij de werkzaamheden wil uitvoeren.

Procedure

Kandidaten kunnen tot 27 november reageren en een motivatie en plan van aanpak sturen naar de selectiecommissie. De selectiecommissie bestaat uit een delegatie van inwoners, verenigingen, bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en gemeente. De commissie maakt een selectie uit de inzendingen en bepaalt welke kandidaten ze uitnodigt. Kandidaten kunnen hun plan van aanpak toelichten op 9 december. Na deze presentatie maakt de selectiecommissie een definitieve keuze.

Planning

 • Sluiting reactietermijn: 27 november
 • Presentaties (plan van aanpak) kandidaten: 9 december van 16:00 tot 18:30 uur
 • Start formateur: 10 december
 • Uitvoering plan van aanpak: december 2019 t/m april 2020
 • Lokaal sportakkoord gereed: 8 april 2020

Voor meer informatie over deze vacature sportformateur kunt u een mail sturen naar: info@maasdriel.nl                                                                               

Acquisitie in relatie tot deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer nieuws