Open dag archeologische opgraving mottekasteel Duitse Weistraat op zaterdag 7 september

Geplaatst op donderdag 29 augustus 2019

De gemeente Maasdriel en Waterschap Rivierenland gaan een waterberging realiseren bij de Duitse Weistraat (afbeelding 1). Bij archeologische veldwerkzaamheden zijn resten gevonden van een vermoede voorburcht van een mottekasteel. Deze resten kunnen niet op hun oorspronkelijke plek in de grond worden bewaard en moeten daarom worden opgegraven.

Het mottekasteel: een unieke burcht uit een fascinerende tijd

Een mottekasteel bestaat uit een toren op een terp. Daarbij lag een voorburcht die met een gracht was afgescheiden. De voorburcht bevindt zich in de grond van de toekomstige waterberging. Het mottekasteel op het naastgelegen perceel is gebouwd in de dertiende eeuw en uniek in de Bommelerwaard, waar weinig resten uit die tijd bewaard zijn gebleven. De motte is waarschijnlijk als tijdelijk verdedigingswerk aangelegd door Hertog Jan I van Brabant en heeft tijdens de oorlog tussen Brabant en Gelderland over de opvolging van Hertogdom Limburg een beslissende rol gespeeld in de overwinning voor Brabant. In 1982 is de motteverhoging ge√ęgaliseerd.

Archeologische opgraving

Op maandag 2 september 2019 start BAAC Archeologie en Bouwhistorie met de archeologische opgraving van de voorburcht. De werkzaamheden duren naar verwachting twee weken.

Activiteit voor basisschoolleerlingen

De gemeente wil basisschoolleerlingen graag in de gelegenheid stellen om meer te weten te komen over de lokale geschiedenis door de opgraving van dichtbij mee te maken. Op donderdag 5, vrijdag 6 en maandag 9 september bezoeken diverse groepen van scholen uit de gemeente de opgraving.

Open dag

Voor onze inwoners en overige belangstellenden organiseren wij op zaterdag 7 september van 11 tot 15 uur een open dag. Tijdens de open dag is er van alles te beleven: mensen in middeleeuwse kledij vertellen over het dagelijks leven uit de periode van het mottekasteel en demonstreren attributen uit die tijd ter illustratie, kinderen kunnen met een metaaldetector aan de slag, er is een klein depot

ingericht waar vondsten tentoongesteld worden en het verhaal van Hertog Jan en zijn mogelijke relatie met het mottekasteel wordt verteld. De regioarcheoloog van de Omgevingsdienst Rivierenland is ook aanwezig om uw vragen over de geschiedenis van deze unieke burcht te beantwoorden.

Parkeren vindt plaats op de tijdelijke parkeerplaats op het perceel.
Fietsers kunnen hun fiets kwijt in de tijdelijke fietsenstalling die eveneens op het perceel aanwezig is.

Wij nodigen u van harte uit om een bezoek aan deze open dag te brengen.

Meer nieuws