Gemeenteraad vergadert vanavond vanaf 19.00 uur

Geplaatst op woensdag 26 juni 2019

Vanavond vergadert de gemeenteraad verder over het bestemmingsplan Buitengebied.
In tegenstelling tot wat er eerder is gecommuniceerd begint de vergadering om 19.00 uur.
U kunt de vergadering bijwonen in het gemeentehuis of volgen via maasdriel.raadsinformatie.nl

Meer nieuws