De raadscommissies vergaderen

Geplaatst op maandag 3 juni 2019

LET OP! Afwijkende aanvangstijd op woensdag 12 juni

Op dinsdag 11 juni vergadert de commissie S&F vanaf 19.30 uur.
Een greep uit de onderwerpen:

  • Verlaging hondenbelasting
  • Subsidieplafond Stimuleringsfonds Kunst en Cultuur
  • Gebouwenbeheerplan 2020-2029
  • Overeenkomst Optisport BV inzake MFC De Kreek
  • Jaarstukken 2018 gemeente Maasdriel

Op woensdag 12 vergadert de commissie Ruimte
Vanaf 18.00 uur over bestemmingsplan buitengebied (vervolg op de vergadering van 5 juni) 

Vanaf 21.00 uur start de reguliere commissievergadering Ruimte 
Een greep uit de onderwerpen:

  • Aangepast principeverzoek Windpark Lage Rooijen
  • Verordening toekomstig wonen lening

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffie@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via intranet?
Kijk dan op https://maasdriel.raadsinformatie.nl

Meer nieuws