Uitgesteld bestemmingsplan Buitengebied maakt doorstart

Geplaatst op dinsdag 30 april 2019

Oorspronkelijk stond de vaststelling van ‘Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016’ gepland in 2017. Maar tijdens het proces bleek dat er om verschillende redenen uitstel nodig was. Inmiddels is de vertraging verholpen. Het college is dan ook verheugd te kunnen melden dat het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied nog voor de zomer van 2019 plaats zal vinden.

Vertragende factoren

In verband met inzicht in planschaderisico was uitstel noodzakelijk. Het opstellen en beoordelen van de planschaderisicoanalyse heeft voor veel vertraging gezorgd. Gelukkig heeft het college kunnen concluderen dat hierin nu geen belemmeringen meer zijn. Ook met de komst van een nieuw college in 2018, inclusief een andere portefeuillehouder, was vaststelling direct na de verkiezingen geen optie. Daarnaast ontstond vertraging rondom de vaststelling van het bestemmingsplan door de recente ontwikkelingen rond het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Ook hier is verder onderzoek gedaan om te beoordelen of de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan door kon gaan. Deze onderzoeken zijn inmiddels afgerond, waarna is besloten dat vaststelling in de huidige opzet mogelijk is. Wel zal er op enkele onderdelen een gewijzigde vaststelling worden voorgesteld. “Helaas heeft door al deze factoren de vaststelling van het plan bijna 2 jaar vertraging opgelopen. Maar ik ben zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat dat wij komende maand aan de raad kunnen presenteren”, aldus portefeuillehouder Peter de Vries.

Nieuwe planning

Het college heeft een nieuwe planning opgesteld om de raadsbehandeling nog voor de zomerperiode te laten plaatsvinden. De behandeling voor vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor de raadsvergadering van woensdag 26 juni 2019. Voorafgaand daaraan is er op woensdag 5 juni een vergadering van de commissie Ruimte, waarin het plan wordt besproken.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Nota zienswijzen en het raadsvoorstel. Half mei neemt het college een besluit over de wijze waarop zij de raad adviseert hoe om te gaan met de ontvangen zienswijzen en de wijze van vaststelling van het bestemmingsplan. Indieners van zienswijzen zijn inmiddels via een brief op de hoogte gebracht van de doorstart en de nieuwe behandeldata.

Meer nieuws