De gemeenteraad vergadert

Geplaatst op maandag 15 april 2019

Op donderdag 25 april vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur.

Onderwerpen zijn o.a.:

  • Gemeentelijk Verkeers– en Vervoerplan
  • Beleid Huisvesting Arbeidsmigranten

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws