Hoe houden we Maasdriel veilig en bereikbaar?

Geplaatst op maandag 1 april 2019

Het huidige gemeentelijk verkeersbeleid is in april 2009 vastgesteld onder de naam Mobiliteitsplan Maasdriel 2020. Sinds die tijd zijn er een aantal opvattingen en inzichten op het gebied van verkeer en vervoer veranderd. Daarnaast hebben we door het ontbreken van voldoende financiële middelen maar beperkt invulling kunnen geven aan het Mobiliteitsplan. Gevolg daarvan is dat grote delen van de wegen in Maasdriel niet zijn ingericht zoals het landelijk programma Duurzaam Veilig Wegverkeer beoogt. Ondertussen neemt het aantal auto’s nog steeds toe en groeit de bedrijvigheid in en om Maasdriel. Dit levert begrijpelijk onvrede op bij inwoners, zij maken zich net als de gemeente zorgen over verkeerssituaties en verkeersonveiligheid. Daarom hebben we het gemeentelijk verkeersbeleid geactualiseerd en een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld, het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan) gemeente Maasdriel.

Participatie

Tijdens meerdere informatieavonden hebben inwoners, ondernemers en dorpsraden ons waardevolle input gegeven. We zijn begonnen met het kaderdocument met uitgangspunten, knelpunten en ambities. Later zijn we nog eens bij elkaar gekomen om de uitgewerkte uitgangspunten te bespreken.

Inspreken over het GVVP?

Het GVVP staat geagendeerd voor de commissie Ruimte op 10 april. Tijdens de commissie kunt u als belanghebbende gebruik maken van hun inspreekrecht over dit onderwerp. Op 25 april wordt het GVVP behandeld door de raad.

Meer nieuws