De gemeenteraad vergadert

Geplaatst op maandag 18 maart 2019

Op donderdag 28 maart vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur.

Onderwerpen zijn o.a.

  • Verordening: naamgeving en adressen;
  • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2018
  • Ruimtelijke strategische visie
  • Uitvoeringsplan mobiliteit regio rivierenland 2019-2022
  • Principeverzoek Green Trust
  • Vervangen brug Parallelweg Hedel
  • Afronding discussie vergunningverlening geitenhouderij Rossum/Hurwenen

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op https://maasdriel.raadsinformatie.nl

Meer nieuws