De raadscommissies vergaderen

Geplaatst op dinsdag 5 maart 2019

Op dinsdag 12 maart vergadert de commissie Samenleving&Financiën vanaf 19.30 uur.
Een greep uit de onderwerpen:
•  Verordening naamgeving en nummering (adressen)
•  Suppletieverzoek gemeentefonds voor opsporing en ruimen conventionele explosieven
•  Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2018
•  Tweede Halfjaarsrapportage Sociaal Domein 2018

Op woensdag 13 maart vergadert de commissie Ruimte vanaf 19.30 uur.
Een greep uit de onderwerpen:
•  Principeverzoek Green Trust (windmolens)
•  Vaststellen Ruimtelijke strategische visie regio rivierenland
•  Uitvoeringsplan Mobiliteit regio rivierenland 2019-2022
•  Vervangen brug Parallelweg Hedel
•  Gesprek over Drielse bosch
•  Discussie over vergunningen geitenhouderij Rossum/Hurwenen

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via intranet?
Kijk dan op https://maasdriel.raadsinformatie.nl

Meer nieuws