Biedingen pacht/huur 2019

Geplaatst op woensdag 27 februari 2019

De gemeente Maasdriel verpacht/verhuurt percelen in Kerkdriel Noord

De percelen liggen tussen de Kloosterstraat, Hoorzik en Veersteeg.

 • Een perceel bouwland, gelegen aan de Kloosterstraat, kadastraal bekend als MDL01
 •  N 1407 (1.018 ha.).
 • Percelen bouwland, gelegen aan de Kloosterstraat, kadastraal bekend als MDL01
 • N 3234 (9.35 a.)
 • N2349 (59.10 a.)
 • N 2350 (17.50 a.)
 • N 3293 (1.30.90 ha.)

In de percelen N2349, 2350 en 3293 liggen obstakels. Voor meer informatie wordt verwezen naar de afbeelding hieronder. Bij de balie van het gemeentehuis ligt een grotere afbeelding ter inzage.

 • Percelen gras- /weiland, kadastraal bekend als MDL01
 • N 1522 (2.05 a.)
 • N 1523 (54.6 a.) en N 1524 (4.25 a.)

N 1523 en N 1524 liggen achter Hoorzik 30 en zijn bereikbaar via perceel N 216 dat voorzien is  van een verharding.

 • Een boomgaard gelegen aan de Hoorzik, kadastraal bekend als MDL 01
 • N 1525 (1.1 a.)
 • N 1526 (1.1 a.)
 • N 1527 (50 a.)

Bij verpachting zijn de kosten van de grondkamer voor rekening van de pachter. De percelen bouwland moeten op 31 december 2019 omgeploegd terug geleverd worden. Het tijdvak van de pacht is t/m 31 december 2019. Betaling van de pachtvergoeding, in 1 termijn, is 1 juli 2019.

De gemeente Maasdriel verpacht percelen aan de Onderwaard in Ammerzoden

De percelen liggen in de hoek Bernseweg / Onderwaard / Wellsedijk.

 • Percelen bouwland, kadastraal bekend als AMZ00
 • M 360 (1.61.20 ha.)
 • M 1240 (242.60 ha.)

Het tijdvak van de verpachting is tot en met 31 december 2019. Betaling pachtvergoeding in, 1 termijn, op 1 juli 2019. Bij verpachting zijn de kosten van de grondkamer voor rekening van de pachter.
Aangezien de Onderwaard bestaat uit zandgrond dient de pachter het vanggewas te zaaien direct aansluitend aan de oogst van maïs. Direct aansluitend is zodra de weersomstandigheden het toelaten. Dit mag via onderzaai in de mais of via zaaien na de oogsten van de maïs.

De gemeente Maasdriel verhuurt een perceel in het verlengde van De Steeg in Alem

Het perceel ligt tussen De Steeg en de Sint Odradastraat.

 • Een perceel grasland, kadastraal bekend als MDL01
 • L 319 ( + 53.00 a.)

Het tijdvak van de pacht is t/m 31 december 2019. Betaling van de pachtvergoeding, in 1 termijn, is 1 juli 2019. Het ijzeren hek dat aanwezig is in de afrastering is eigendom van een voormalig huurder.

Inschrijven
Wilt een of meerdere percelen gebruiken? Dan kunt u zich inschrijven door middel van een gesloten envelop. Hierop vermeldt u duidelijk Kerkdriel Noord, Onderwaard of Alem. Op de inschrijving schrijft u Kerkdriel Noord, Onderwaard of Alem met het kadastrale perceel of percelen en het totaal te betalen bedrag in euro's.

Uitbrengen bod
Het uitbrengen van uw bod doet u op woensdag 13 maart tussen 10:15 en 10:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Kerkdriel door uw envelop te deponeren in de bussen voor Kerkdriel Noord, Onderwaard en Alem.
Na sluiting van de inschrijvingen, om 10:30 uur, worden de bussen en de enveloppen geopend en de biedingen voorgelezen in aan alle aanwezigen.

In principe wordt de grond in gebruik gegeven aan degene die het hoogste pachtbedrag wenst te betalen. Bij gelijke bedragen wordt geloot. De gemeente behoudt zich alle rechten voor om zonder opgaaf van reden niet tot verpachting of verhuur over te gaan.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de heer J. Verharen. U kunt hem bellen via 14 0418 of stuur een mail naar info@maasdriel.nl

Meer nieuws