Heeft u vragen over de aanslag lokale belastingen en WOZ-beschikking?

Geplaatst op dinsdag 19 februari 2019

Binnenkort ontvangt u van Belasting Samenwerking Rivierenland uw jaarlijkse aanslag voor de lokale belastingen. Heeft u hier vragen over?
Kom dan op maandagochtend 11 maart 2019 naar het gemeentehuis in Kerkdriel.
Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) houdt van 9:15 t/m 12:30 uur inloopspreekuren, u bent van harte welkom!

Aanmelden
U kunt zich vooraf aanmelden via inloopspreekuur@bsr.nl. U wordt dan geholpen op het vooraf afgesproken tijdstip. Voor de afspraak is 20 minuten gereserveerd.  Vermeld in de mail uw klant of subjectnummer (staat op het aanslagbiljet), het onderwerp waar u vragen over heeft en uw voorkeurstijd. U kunt ook gewoon binnen lopen. Het kan dan voorkomen dat u moet wachten tot er een medewerker beschikbaar is. Neem in alle gevallen uw aanslagbiljet mee!

Meer info
Kijk op www.bsr.nl of bel met 0344 70 47 04.

Meer nieuws