De raadscommissies vergaderen

Geplaatst op maandag 14 januari 2019

Op dinsdag 29 januari vergadert
de commissie S&F vanaf 19.30 uur.
Een greep uit de onderwerpen:

  • Aanwijzing lokale radio-omroep
  • Controleverordening en controleprotocol 2019
  • Algemene verordening gegevensbescherming

Op woensdag 30 januari vergadert
de commissie Ruimte vanaf 19.30 uur.
Een greep uit de onderwerpen:

  • Actualiseren begraafplaatsbeleid
  • Nieuw besluit bestemmingsplan ‘Kerkdriel herziening 2016, Venuslaan 15
  • Aanvullend krediet renovatie asfaltverharding Drielse Veldweg

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffie@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op https://maasdriel.raadsinformatie.nl

Meer nieuws