De gemeenteraad vergadert

Geplaatst op maandag 3 december 2018

Onderwerpen zijn o.a.:

  • Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen
  • Startersleningen-continuering en actualisatie bijbehorende verordening
  • Belastingverordeningen 2019
  • Bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2017, Walderweg 2-4’ (BP1168)
  • Aanvullen tekorten op lopende kredieten 2018

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op https://maasdriel.raadsinformatie.nl

Meer nieuws