Op zoek naar oplossingsrichtingen voor de A2

Geplaatst op donderdag 8 november 2018

Op zoek naar oplossingsrichtingen, komt u meedenken?

De A2 tussen Deil, ’s-Hertogenbosch en Vught is een belangrijke noord-zuidverbinding in het Rijkswegennet met zowel een nationale als een regionale functie. De dagelijkse doorstromingsproblemen op dit traject vormen een groot knelpunt. Zonder maatregelen zullen de problemen die het verkeer daar nu al heeft nog verder toenemen. Daarom is een samenhangend maatregelenpakket opgesteld met oplossingen voor de korte en de lange termijn. De uitwerking van de lange termijn maatregelen op de A2 vindt plaats in de zogeheten MIRT-verkenning.

Onderzoek ateliers

Op dinsdag 13 en woensdag 14 november aanstaande organiseren wij onderzoek ateliers voor het project MIRT-verkenning A2 Deil-’s-Hertogenbosch-Vught. De ateliers zijn een vervolg op de workshops van september jl. waarin wij met u alle belangen en plannen in het gebied in beeld hebben gebracht. In de ateliers maken we een vervolgstap naar de oplossingsrichtingen. Dat willen wij graag samen met u doen, en wij nodigen u daarom van harte uit voor deze ateliers. De ateliers zijn gericht op alle betrokkenen in het gebied: bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

  • Dinsdag 13 november van 15-17 uur en van 19-21 uur in het in het gemeentekantoor van de gemeente Zaltbommel. Adres: Hogeweg 11 te Zaltbommel (LET OP: het is de Hogeweg langs de A2).
  • Woensdag 14 november van 15-17 uur en van 19-21 uur in het provinciehuis van de Provincie Noord-Brabant. Adres: Brabantlaan1 te ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden voor de workshops is niet nodig, u bent altijd welkom.

Meer nieuws