De gemeenteraad vergadert

Geplaatst op maandag 29 oktober 2018

Op donderdag 8 november vergadert de gemeenteraad vanaf 19.00 uur.

De raad bespreekt de programmabegroting 2019-2022.
- Algemene beschouwingen door de verschillende fracties
- Discussie over de begroting, moties en/of amendementen
- Besluitvorming

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffie@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op deze pagina vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op https://maasdriel.raadsinformatie.nl

Meer nieuws