De Raad vergadert

Geplaatst op donderdag 18 oktober 2018

Op donderdag 25 oktober vergadert de raad vanaf 19.30 uur.

Onderwerpen

  • Verordening cliëntenparticipatie Sociaal Domein Bommelerwaard
  • Notitie Evaluatie en Doorkijk programma Krachtige Kernen
  • Zienswijze eerste begrotingswijziging 2018 BSR
  • Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘Rossum herziening 2017 De Fazant naast nummer 1’
  • Afhandeling motie duurzaamheidsscan (niet gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed
  • Onderzoek organiseren jongerenraad (motie M2018-04)
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Kerkdriel herziening 2017, Duitse Weistraat tussen 12 en 14’ (BP1175)
  • Benoemingen en beëdiging (plv) burgercommissieleden.

Wilt u op de geagendeerde onderpen inspreken? Neem dan contact op met de grifie via griffier@maasdriel.nl of 0418 63 84 10. Op de pagina meepraten vindt u meer informatie over  o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet? Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Meer nieuws