Raadscommissies vergaderen

Geplaatst op dinsdag 25 september 2018

Op dinsdag 2 oktober 2018 vergadert de commissie S&F, op woensdag 3 oktober 2018 de  commissie Ruimte. 

Commissie Samenleving & Financiën vergadert op dinsdag 2 oktober 
Onderwerpen: Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein Bommelerwaard; Onderzoek organiseren jongerenraad; Evaluatie en Doorkijk programma Krachtige Kernen, Zienswijze op eerste begrotingswijziging 2018 BSR

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 3 oktober 
Onderwerpen: Bestemmingsplan Rossum Herziening 2017, De Fazant naar nummer 1; Bestemmingsplan ‘Kerkdriel herziening 2017, Duitse Weistraat tussen 12 en 14; Actualiseren Begraafplaatsenverordening; Duurzaamheidscan (niet gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://maasdriel.raadsinformatie. nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410. Zie informatie op de pagina inspraak en participatie.

Meer nieuws