Raad vergadert

Geplaatst op maandag 17 september 2018

Onderwerpen: Jaarverslag leerplicht 2017-2018. Bestuursrapportage 2018, Oprichten Gemeenschappelijke Regeling Breedband Rivierenland, Participatie bij onderhoud Rotondes, Mobiliteitsagenda Regio Rivierenland, Reglement van orde gemeenteraad Maasdriel 2018, Verordening op de raadscommissies Maasdriel 2018; Verordening werkgeverscommissie griffie Maasdriel 2018.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor vergaderstukken  https://maasdriel.raadsinformatie.nl


Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410. Zie informatie op inspraak en participatie.

Meer nieuws