Raadscommissies vergaderen

Geplaatst op donderdag 30 augustus 2018

Commissie Samenleving & Financiën
Dinsdag 11 september
Onderwerpen: Jaarverslag leerplicht 2017-2018; Bestuursrapportage 2018

Commissie Ruimte
Woensdag 12 september 
Onderwerpen: Oprichten gemeenschappelijke regeling Breedband Rivierenland; Participatie bij onderhoud Rotondes; Mobiliteitsagenda Regio Rivierenland

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://maasdriel.raadsinformatie. nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410. Zie informatie op inspraak en participatie.

Meer nieuws