Een kwaliteitsimpuls voor het bedrijventerrein De Geerden

Geplaatst op woensdag 25 juli 2018

”Bedrijventerrein De Geerden is een mooie A-locatie langs de A2. De nieuwe richtlijn voor de A2 zichtlocaties betekent een absolute kwaliteitsimpuls”, concludeert wethouder Peter de Vries.

Recent heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden; er is een richtlijn opgesteld die gaat bijdragen aan een betere uitstraling van het bedrijventerrein dat ligt langs de A2.

Deze richtlijn maakt het mogelijk om af te wijken van de in het bestemmingsplan opgenomen regels, zoals bijvoorbeeld de goothoogte. Dit geldt alleen voor de A2 zichtlocaties van bedrijventerrein De Geerden en als er sprake is van een kwaliteitsverbetering.

Deze ontwikkeling draagt bij aan een meer samenhangend bebouwingsbeeld en verbetert de uitstraling van het bedrijventerrein in Velddriel. Het geeft een representatief beeld richting A2. Een beeld dat past in het toekomstbeeld dat de gemeente Maasdriel heeft bij een bedrijventerrein.

In de toekomst dient deze richtlijn om vergelijkbare verzoeken op vergelijkbare wijze te behandelen en daarmee tot een kwaliteitsimpuls voor deze zichtlocaties te komen.

De bedrijfscontactfunctionarissen van de gemeente Maasdriel gaan na de zomervakantie op bezoek bij de ondernemers van deze zichtlocaties. Tijdens de bezoeken zal een toelichting worden gegeven, zodat de bedrijven op de hoogte zijn van de mogelijkheden die deze richtlijn biedt.

Meer nieuws