Perceel bouwgrond te koop in Rossum

Geplaatst op donderdag 28 juni 2018

De gemeente Maasdriel verkoopt een uniek en centraal in Rossum gelegen perceel bouwgrond aan de Burgemeester van Randwijckstraat, kadastraal bekend als Rossum, Sectie B, Nummer 4140, grootte ca. 670m².

Plattegrond met locatie perceel

Bestemmingsplan

Het perceel ligt in het bestemmingsplan Rossum Herziening 2016, Burg. Van Randwijckstraat 21B, dat op 22 februari 2018 is vastgesteld door de gemeenteraad van Maasdriel. In het bestemmingsplan is de grond bestemd als ‘wonen’. Wilt u meer weten over de bestemmingsplanregels die op dit perceel van toepassing zijn? Kijk dan op www.maasdriel.nl onder Bestemmingsplannen, Overzicht bestemmingsplannen.

Bodemkwaliteit

Namens de gemeente is een verkennend bodem- en asbestonderzoek uitgevoerd. Vanuit milieu-hygiënisch oogpunt bestaan er geen bezwaren tegen de voorgenomen nieuwbouw.

Grondprijs

De grondprijs bedraagt € 350,- per m², exclusief omzetbelasting en kosten koper.

Inschrijven

Heeft u interesse in dit perceel bouwgrond? Dan bent u van harte welkom om op vrijdag 20 juli tussen 10:45 en 11:00 uur een gesloten envelop in de daarvoor bestemde bus in de raadzaal van het gemeentehuis te deponeren. Na sluiting van de bus, om 11.00 uur, wordt in het bijzijn van alle aanwezigen één envelop uit de bus getrokken en geopend. Vervolgens wordt de naam van de getrokken inschrijver voorgelezen. In principe wordt de grond verkocht aan de voorgelezen inschrijver, o.v.v. goedkeuring door het college van B&W van Maasdriel.

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op met de heer J. Verharen. U kunt hem bellen via ons algemene telefoonnummer 14 0418 of mailen via info@maasdriel.nl.

Meer nieuws