Raadscommissies vergaderen

Geplaatst op maandag 11 juni 2018

Commissie Samenleving & Financiën vergadert op dinsdag 19 juni 
Onderwerpen: Financieel Jaarverslag 2017, Bestemming resultaat 2017, Addendum maatschappelijk vastgoed, Aanpassen Algemene Plaatselijke Verordening (APV), Gezondheidsbeleid

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 20 juni 
Onderwerpen: Jaarprogramma Openbare Ruimte 2019, Visie op Recreatie en Toerisme, Bestemmingsplan Ammerzoden, herziening 2017, Hooghaar ongenummerd (BP1157), Bestemmingsplan Velddriel herziening 2017, Sint Antoniusstraat (BP1166)

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://maasdriel.raadsinformatie. nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410. Zie informatie op inspraak en participatie.

Meer nieuws