Raad verplaatst besluitvorming 14 juni naar 6 juni 2018

Geplaatst op donderdag 31 mei 2018

Op woensdag 6 juni 2018 vergadert de raad vanaf 19.30 uur. De raad heeft de onderwerpen die zijn besproken in de commissie Ruimte op 30 mei en zouden worden vastgesteld in de raadsvergadering 14 juni 2018 als hamerstukken toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op woensdag 6 juni 2018. 

Onderwerpen: Vaststellen zienswijzen op jaarstukken en begrotingen gemeenschappelijke regelingen; Zienswijze Programma Hoogfrequent Spoor; Paraplubestemmingsplan Parkeren 2018 (BP1153);
Biodiversiteit bermen buitengebied; Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2017, Maas-Waalweg (BP1164)

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor vergaderstukken https://maasdriel.raadsinformatie.nl

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410. Zie informatie op inspraak en participatie.

Meer nieuws