Wandelexcursies langs de Maas rond Heerewaarden

Geplaatst op donderdag 3 mei 2018

Bezoekerscentrum De Grote Rivieren doet samen met Rijkswaterstaat mee aan de Week van Ons Water. Met deze actieweek wordt aandacht gevraagd voor schoon en gezond water, hoogwaterveiligheid en wat we zelf in en om het huis kunnen doen om Nederland klimaatbestendig te maken. Er zijn veel leuke en leerzame publieksactiviteiten. Zo ook in de buurt van Heerewaarden.

Bron: rijkswaterstaat

Op zaterdag 12 mei starten vanuit het bezoekerscentrum twee wandelexcursies om meer te leren over de natuurvriendelijke Maasoevers en –uiterwaarden in de buurt van Heerewaarden. In de ochtend (start 10.00 uur) is de bestemming Fort De Voorne en in de middag (start 14.00 uur) De Buitenpolder nabij Sluis Sint Andries. Vooraf is er een korte presentatie in het centrum, gevolgd door vertrek per auto naar het vertrekpunt van de wandeling.

Natuurherstel
Een gids vertelt tijdens de wandelingen over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat voor het ecologisch herstel van de Maas. Zoals het ‘ontstenen’ van de oevers, zodat er weer een natuurlijkere overgang van water naar land ontstaat met rivierstrandjes en ondiep water. Dit heeft als doel planten en dieren die thuishoren bij de rivier de kans te geven terug te keren en zo de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Meewandelen is gratis en kan met één of beide wandelingen. Meer informatie.

Meer nieuws