Raad vergadert extra

Geplaatst op maandag 30 april 2018

Onderwerpen:

  • Bestuursakkoord
  • Benoeming en installatie wethouders
  • Nieuwe raadsleden en burgercommissieleden

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor vergaderstukken  https://maasdriel.raadsinformatie.nl

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410. Zie informatie inspraak en participatie.

Meer nieuws