Inloopavond Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Geplaatst op dinsdag 10 april 2018

Ons Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is toe aan een update. In het GVVP staat hoe de gemeente omgaat met knelpunten op het gebied van:

  • verkeersveiligheid
  • autoverkeer
  • vrachtverkeer
  • langzaam verkeer
  • parkeren
  • openbaar vervoer
  • en landbouwverkeer

We hebben het verkeerskundig- en civieltechnisch adviesbureau Megaborn opdracht gegeven het huidige GVVP te actualiseren en een inloopavond te organiseren. Het moet een breed gedragen plan worden, de inbreng van inwoners en andere maatschappelijke partners vormt dus een belangrijk onderdeel van het proces.

We beginnen met het opstellen van een kaderdocument. Hierin worden de uitgangspunten, knelpunten en ambitie beschreven. Het is voor de gemeente belangrijk dat inwoners tijdens de inloopavond de mogelijkheid krijgen hun wensen en gedachten op het gebied van verkeer en vervoer kenbaar te maken.

U bent van harte welkom op maandag 23 april 2018, van 18:30 uur tot 21:30 uur vrije inloop in MFC De Kreek, Wilgenpas 2 Kerkdriel

Meer nieuws