Wethouder Anita Sørensen neemt advies leefbaarheid in ontvangst

Geplaatst op donderdag 15 maart 2018

Praat met elkaar, maak een plan, zet leefbaarheid centraal en maak werk van participatie. Dat is het advies over leefbaarheid van Conny van den Hoek en Jan van Kessel namens de Raad van Inspiratie & Advies. Op woensdag 14 maart 2018 hebben zij hun advies overhandigd aan wethouder Anita Sørensen. De Raad van Inspiratie & Advies bestaat uit inwoners die met de gemeente meedenken over hoe de gemeente samen met inwoners de leefbaarheid in de kernen kan versterken. Het programma Krachtige Kernen is een mooie start, maar de Raad vraagt om een extra impuls! ‘Vitale kernen vraagt meer dan een subsidieregeling en positief ingestelde medewerkers of inwoners!’, staat in het advies van de Raad van Inspiratie & Advies.

Met het advies hoopt de raad van Inspiratie & Advies de gemeente te bewegen tot het vormen van een bredere visie en focus op leefbaarheid met name voor de kleine kernen. De betrokkenheid van inwoners is hierbij essentieel; óók inwoners zijn serieuze gesprekspartners. ‘Het is fijn als inwoners meedenken en ons advies geven over leefbaarheid. De gemeente en de Raad van Inspiratie & Advies trekken samen op en werken aan hetzelfde doel: krachtige kernen in Maasdriel’, zegt wethouder Sørensen.

Tips raad van Inspiratie & Advies

De hoofdlijnen van de tips van de raad van Inspiratie & Advies zijn als volgt:

  • Gemeente en inwoners zijn elkaars gesprekspartners: betrek daarom inwoners, formuleer samen een visie op leefbaarheid, werk aan het onderling vertrouwen en laat zien wat je doet als gemeente.
  • Zet leefbaarheid in de kernen centraal: organiseer daarom een contactpersoon vanuit de gemeente, maak gebruik van het netwerk in de kernen waaronder de dorpsraden, laat inwoners meedenken over (financiële) grenzen en dilemma’s en zet de succesvolle onderdelen van het programma Krachtige Kernen door.
  • Maak werk van participatie: zorg voor ondersteuning vanuit de gemeente (bv. kernmakelaars), investeer in toegankelijke vormen van communicatie en richt participatieprojecten in.
  • Samen aan het werk: deel successen en zet vooral in op het gezamenlijk belang.

Het advies van de raad van Inspiratie & Advies wordt opgenomen in de evaluatie en doorkijk van het programma Krachtige Kernen die op dinsdag 29 mei 2018 om 19:30 uur besproken wordt in de commissie Samenleving & Financiën.

Meer nieuws