Raadscommissies vergaderen

Geplaatst op maandag 22 januari 2018

Commissie Samenleving & Financiën vergadert op dinsdag 30 januari 
Onderwerpen: Beleidsplan integrale schuldhulpverlening, Verordeningen WMO en Jeugd, Uitgangspunten Nota Gezondheidsbeleid, Educatieve agenda Bommelerwaard.

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 31 januari 
Onderwerpen: Vervanging folie ijsbaan Kerkdriel, Programma Hoogfrequent Spoor OBT/MER, Bestemmingsplan Wilhelminastraat 21, Bestemmingsplan Burgemeester van Randwijckstraat 21b Rossum, Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2016 Wiekerseweg 6 en omstreken

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410. Zie informatie op inspraak en participatie.

Meer nieuws