Zorgaanbod en –aanbieders

Geplaatst op dinsdag 2 januari 2018

U als inwoner zal er niets van hebben gemerkt, maar achter de schermen hebben we hard gewerkt om nieuwe contracten af te sluiten met zorgaanbieders voor het leveren van zorg voor de inwoners van de Bommelerwaard. Deze contracten gaan in op 1 januari 2018. Gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben dit gezamenlijk opgepakt. Hierdoor is er een Bommelerwaards breed zorgaanbod gerealiseerd.

De gezamenlijke inkoop van zorg heeft ertoe geleid dat er ongeveer 75 gecontracteerde zorgaanbieders zijn. De gemeenten investeren in een langdurige relatie met de zorgaanbieders om in goed overleg met hen de beste zorg aan te blijven bieden voor onze inwoners.

De informatie over de zorgaanbieders en de ingekochte zorg vindt u op www.bommelerwaardzorgt.nl.

Heeft u vragen?

Op de website www.bommelerwaardzorgt.nl vindt u de meest gestelde vragen met antwoorden. Deze lijst wordt periodiek aangevuld. U kunt hier ook uw vragen stellen.

Meer nieuws