Raad vergadert

Geplaatst op maandag 4 december 2017

Onderwerpen

  • Harmonisatie Voorschoolse Voorzieningen
  • Beleidsplan WMO jeugd 2018-2020
  • Integraal Onderwijshuisvestingsplan 2018-2027
  • Voorbereiding aanvraag vangnet regeling BUIG budget Werkzaak Rivierenland 2017
  • Belastingverordeningen 2018
  • Intrekken delegatiebesluit zienswijze jaarrekening en begroting met verbonden partijen
  • Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Sørensen

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor vergaderstukken  https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410. Zie informatie op inspraak en participatie.

Meer nieuws