Raadscommissies vergaderen

Geplaatst op maandag 20 november 2017

Commissie Samenleving & Financiën vergadert op dinsdag 28 november 
Onderwerpen: Harmonisatie voor schoolse voorzieningen; Integraal Onderwijshuisvestingsplan 2018-2027; Beleidsplan WMO jeugd 2018-2020; Voorbereiding aanvraag vangnetregeling BUIG budget Werkzaak Rivierenland 2017; Belastingverordeningen 2018; Intrekken delegatiebesluit zienswijze jaarrekening en begroting verbonden partijen; Verlenging opdracht accountantscontrole boekjaar 2018

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 29 november 
Onderwerpen: Presentatie verkeersevaluatie nieuwe verkeersstructuur Hedel en Ammerzoden;  Presentatie over Nieuwe Omgevingswet door VNG

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410. Zie informatie inspraak en participatie.

Meer nieuws