Raad vergadert over begroting 2018

Geplaatst op maandag 30 oktober 2017

Onderwerpen: Programmabegroting 2018

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
Zie voor vergaderstukken  https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken neem dan contact op met de griffie per e-mail aan griffier@maasdriel.nl of bel de griffie op 0418-638410. Zie informatie op de pagina inspraak en participatie.

Meer nieuws