Bezwaarschriftencommissie Maasdriel en Zaltbommel

Geplaatst op donderdag 28 september 2017

Plaats: gemeentekantoor te Zaltbommnel, tijdstip: 16.30 uur

Commissie Samenleving & Financi├źn vergadert op dinsdag 10 oktober
Onderwerpen: Presentatie Project Arbeidsmigranten; Beleidsplan minimabeleid en Verordeningen minimabeleid.

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 11 oktober 
Onderwerpen: Wegbeheerplan, Vaststellen BP Kerkdriel herziening 2016, Venuslaan 15

Zie voor agendastukken https://raad.maasdriel.nl/

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per
e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410. Zie informatie op www.maasdriel.nl/bestuur en organisatie/meepraten.

Meer nieuws