Maas- en Waaljutters gezocht!

Geplaatst op dinsdag 22 augustus 2017

De vereniging ontvangt dan materialen en instructies vanuit de gemeente. In totaal zijn er dit jaar acht tracés te verdelen. Als Maas- en Waaljutter gaat een vereniging met minimaal tien personen de uiterwaarden in om zwerfafval op te ruimen. Voor het opschonen van een tracé ontvangt de vereniging een eenmalige financiële vergoeding van minimaal 200 euro. Dit is afhankelijk van de ligging en grootte van het tracé en de hoeveelheid zwerfvuil.

Succesvolle opruimacties

Zwerfafval is een groot probleem in de uiterwaarden van alle gemeenten langs de Maas en de Waal. Na de hoogwaterperiode blijft er in het gebied veel zwerfafval achter. Dit is uiteraard slecht voor het milieu, voor mens en dier, en zorgt bovendien voor een lelijk landschapsbeeld. Om dit actuele probleem te verminderen is de gemeente Maasdriel in 2015 begonnen met Maas- en Waaljutters. In samenwerking met IVN Gelderland, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Rijkswaterstaat, waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland zijn al veel mensen bewust gemaakt van het zwerfafvalprobleem en zijn er al diverse opruimacties georganiseerd. De opruimacties hebben effect. In het najaar van 2016 bleek er al aanzienlijk minder zwerfafval in de Maasdrielse uiterwaarden te liggen. In 2017 gaat Maasdriel daarom alleen de oostzijde jutten. Volgend jaar is de westkant van de gemeente aan de beurt.

Voorwaarden meedoen met Maas- en Waaljutters 2017

  • Aanmelden uiterlijk 10 september via www.waaljutters.nl
  • Vereniging komt uit en is actief in de gemeente Maasdriel
  • Verenigingen die zich vorig jaar hebben aangemeld en niet zijn ingedeeld, hebben voorrang
  • Verenigingen die nog niet eerder hebben gejut, hebben voorrang
  • Verenigingen moeten jutten op de vastgestelde jutdata 7 oktober 2017. Echter bij hoogwater kan deze datum wijzigen. Dan moet de vereniging ook beschikbaar zijn om te jutten
  • Minimaal 10 personen (volwassenen) beschikbaar om te jutten
  • Kinderen jonger dan 12 jaar moeten onder begeleiding jutten
  • Per vereniging één verantwoordelijke/contactpersoon (e-mail en telefoonnummer beschikbaar).

Als we spreken over ‘vereniging’ bedoelen we ook maatschappelijke organisaties.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Esther Zondag van Norel via telefoonnummer 14 0418 of e-mailadres jutten@maasdriel.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Maas- en Waaljutters? Kijk op de website: www.waaljutters.nl.

Meer nieuws