Raadscommissies vergaderen op 29 en 30 augustus

Geplaatst op donderdag 17 augustus 2017

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Commissie Samenleving & Financiën vergadert op dinsdag 29 augustus 
Onderwerpen

  • Presentatie project Leefbaarheid Kernen
  • Gewijzigde verordeningen Participatiewet Werkzaak Rivierenland
  • Jaarverslag leerplicht 2016-2017
  • Bestuursrapportage 2017
  • Toekomstgerichte gemeenschapsvoorziening Well
  • Tweede kwartaalrapportage sociaal domein 2017

Commissie Ruimte vergadert op woensdag 30 augustus
Onderwerpen:

  • Presentatie project Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden
  • Vaststellen Bestemmingsplan Velddriel Zuid 2017
  • Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2015, Heust 49

Als u op geagendeerde onderwerpen wilt inspreken of wilt deelnemen aan de informatieronden neem dan contact op met de griffie per
e-mail aan griffier@maasdriel.nl of op 0418-638 410. Zie informatie op www.maasdriel.nl/bestuur en organisatie/meepraten.

Vergaderstukken zijn te vinden op de website van de raad van Maasdriel.

Meer nieuws