Geitenhouderij Schoofbandweg van de baan

Geplaatst op woensdag 12 juli 2017

Er komt geen geitenhouderij aan de Schoofbandweg in Rossum. Dat zijn de colleges van Maasdriel, Zaltbommel en initiatiefnemer Van der Schans overeengekomen. De gemeente Zaltbommel koopt een deel van het perceel en doet samen met de heer Van der Schans een beroep op de regeling voor Voormalige (Agrarische) Bedrijfsbebouwing (VAB). Daarvoor zal een bestemmingsplanprocedure worden voorbereid.

Alle bedrijfsbebouwing wordt dan gesloopt, de bestaande bedrijfswoning krijgt een woonbestemming en naast de woning kan nog een woning worden gebouwd. Het bestaande agrarische bouwperceel wordt verwijderd waardoor er geen agrarisch bedrijf meer kan komen. Wethouder Looijen: “Dit is de beste oplossing. Wij kunnen dan de Wildeman II verder ontwikkelen.”

Samen zoeken naar een oplossing

De gemeente Maasdriel, gemeente Zaltbommel en de heer Van der Schans zochten elkaar op en bereikten na intensief overleg overeenstemming over de aankoop van en de nieuwe bestemming voor het perceel. Zaltbommel koopt na instemming van de gemeenteraad het perceel, met uitzondering van de woning. Wethouder van den Anker: “Omwonenden hadden veel zorgen, we kunnen allemaal tevreden zijn met deze oplossing.”

Ruimte voor twee woningen op het perceel

De gemeente Maasdriel start een bestemmingsplanprocedure om de woning als burgerwoning te bestemmen. De agrarische bestemming verdwijnt. De agrarische bebouwing wordt binnen twee jaar gesloopt. Op het aan te kopen perceel kan dan nog een woning gebouwd worden.

Bezwaren tegen komst geitenhouderij

De mogelijke komst van een geitenhouderij aan de Schoofbandweg deed in de omgeving de gemoederen hoog oplopen. Bewoners maakten zich onder andere zorgen over de verkeersbewegingen en waren bang voor geuroverlast. Daarnaast stond de mogelijke komst van de geitenhouderij de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Wildeman II in de weg. Vanwege de geurcirkel rondom de geitenhouderij, die een gedeelte van het toekomstige Zaltbommelse bedrijventerrein zou beslaan, zouden er beperkingen zijn voor de vestiging van bedrijven. Op dit moment is op het perceel intensieve veehouderij toegestaan. Er was nog een tijdje sprake van dat de geitenhouder in plaats van geiten kalveren zou gaan houden. Dit initiatief is hiermee ook van de baan.

Meer nieuws